Lasītāji par mums

„Mīliet viens otru” ir vajadzīgs man, kā arī visai jaunatnei, tāpat kā slimajam vajadzīga ārsta palīdzība. Un jūs taču ārstējat jaunas dvēseles – tik nestabilas un tik neapzinātas.
Kamils

„Paldies jums par šo brinišķīgo darbu, ko veicat. Ar žurnālu “Mīliet viens otru” nokļūstat pie tik daudziem jauniem cilvēkiem, arī ārzemēs, piedāvājat vienmēr aktuālas un universālas problēmas, ar kurām ikdienas dzīvē sastopas, dažreiz arī piedzīvo sevī ne tikai jauni cilvēki. Bieži runājat par vērtībām, kurām vajadzētu veidot mūsu dzīvi. Īpaši pateicos par publicētajām liecībām. Pateicos par rakstiem, kas ir aktuāli XXI gadsimtā, un lūdzu vēl vairāk tādu rakstu.
Pateicoties Jums, dārgā Redakcija, es pamanīju lielu “gružu poligonu” manā dzīvē, pamanīju nekārtību, jēgas un mērķa trūkumu. Žurnāls “Mīliet viens otru” palīdzēja man no jauna piecelties kājās.
Alfreds

 „Es nolēmu pateikties Kungam Jēzum un cilvēkiem, caur kuriem Viņš darbojas, par visvērtīgāko, patiesāko un tik profesionālo žurnālu, ar kuru man tika ļauts iepazīties. „Mīliet viens otru” vispirms stiprina mani pārliecībā, ka ir cilvēki, kas domā līdzīgi man, ka ir vērts turēties pie ideāliem un censties tos īstenot. (…) Kad savā ceļā satiku „Mīliet viens otru” un līdz ar to Žēlsirdīgo Dievu – redzot mana izmisuma bezdibeni, Viņš pirmais izstiepa savu roku. Visu gadu katru dienu lūdzos rožukroni, lasu Svētos Rakstus un bieži piedalos Svētajā Misē. (…) Es jūtu lielu prieku, ka „Mīliet viens otru” kļūst arvien pazīstamāks Eiropas Austrumos un Rietumos.”
Magdalena, 26 gadi

 „Es vēlos teikt, ka pārmaiņas manī notiek, pateicoties žurnālam „Mīliet viens otru”. Izlasīju šo skaisto žurnālu – arī speciālo numuru – un, kad jūsu sludinātās idejas nonāca pie manis, kad iztēlojos to dzīvi, par kādu rakstāt, un beigās ieraudzīju savu pagātni – es sajutos netīrs un grēka pilns. Lasot „Mīliet viens otru”, es ieeju Dieva, mīlestības, šķīstības, godīguma, draudzības pilnā pasaulē – tāda mērķu un ideālu pilna pasaule, par kādu, būdams pusaudzis, sapņoju un pēc tam pazaudēju, pametu, apmainīju pret sīkumiem. Daudziem cilvēkiem ir „savu sapņu kapsēta”… Arī man. (…) Bet es arvien vairāk ticu Dieva žēlsirdībai, Kristum, kas gaida mani vienmēr un kas, ja Viņam uzticēšos, piedos man visu un palīdzēs iet tālāk saskaņā ar Dieva bērna cieņu. Manā ceļā pie Kristus jūsu žurnāls man ļoti palīdz. (…) „Mīliet viens otru” dod man tik lielu cerību – īstenībā pārliecību – tam, ka galu galā uzvarēs gaisma, ne tumsa.
Mihals

 „Tas ir brīnišķīgs žurnāls. (…) Esmu ļoti pateicīga šim žurnālam, un man tas ir ļoti vajadzīgs. Prieks, ka ir cilvēki, kas ar to nodarbojas. Dievs patiesi darbojas caur jums, jo ikreiz, kad lasu šo žurnālu, jūtu – tieši Viņš mani uzrunā. Apliecinu, ka svētīgi ir jūsu darba augļi”.
                                                                                                    Evelīna

 „Es esmu uzticīga „Mīliet viens otru” lasītāja no Vācijas. Vēlos pateikties visiem, kas strāda pie tā. Es uzskatu, ka tas ir nenovērtējams dārgums, jo iedarbīgi sludina Dieva Vārdu un, pateicoties drosmīgai un atklātai informācijas sniegšanai, atrod ceļu pie sirdīm un pārveido tās. Man ir daudz paziņu, kas arī lasa jūsu žurnālu. Jums ir liela loma manas ticības izaugsmē. Tagad cenšos izplatīt šo žurnālu, īpaši žurnālu krievu valodā. Ticu, ka tiem, kas meklē, tas palīdzēs atrast ceļu pie Dieva”.
Lasītāja no Vācijas

„Iesākšu ar to, ka 23. augustā mūsu baznīcā notika IV jauniešu salidojums. Mana meita (14 gadu) arī tajā piedalījās. Tur arī saņēma žurnālu „Mīliet viens otru” un atnesa mājās. Gribu pateikt vienu – lasīju visu nakti, no sākuma līdz beigām, un esmu sajusmā par šo žurnālu. Mēs dzīvojam tādos laikos, kad lasīt rakstus par šādiem jautājumiem ir nepieciešams. Tas ir kā gaiss. Uzskatu, ka šis žurnāls ir īpašs ceļš uz pestīšanu ne vien jaunatnei, bet arī mums visiem. Es vēlos ļoti pateikties žurnāla redaktoram. Lai Dievs svētī!”
Olga, 43 gadi, Ukraina

„Jau vairāk nekā gadu es saņemu „Mīliet viens otru”, ko lasu mammai un brālim. Pēc tam dalāmies pārdomās. Piedāvāju lasīt jūsu žurnālu arī saviem skolas biedriem. Tādā veidā iedziļināmies ticībā. Es esmu katoliete, dzīvoju Krievijā, pilsētiņā, kurā nav baznīcas, kurā ir neiespējams atrast kādu katolisku grāmatu. Mēs esam neliela kopiena, dažreiz pie mums atbrauc priesteris. Laiku pa laikam ir kaut kas lasāms, bet ļoti reti un vecs. Ļoti vēlos saņemt jūsu žurnālu „Mīliet viens otru”. Vienīgais numurs, ko saņēmu Maskavā, man ļoti iepatikās, izlasīju to vairākas reizes. Es būtu ļoti pateicīga, ja es varētu regulāri to saņemt”.
Lasītāja no Krievijas