Imprimatur

Žurnālam „Mīliet viens otru!”, kā arī interneta mājaslapai https://miliet.org
ir Kristus Sadraudzības Ģenerālā Priekšnieka Poļiem ārpus Polijas robežām pr.Toma Sielicka TChr
imprimatur