Abonēšana

Meklē žurnālu „Mīliet viens otru”?
To Tu atradīsi savas baznīcas grāmatu galdā! Ja tur tā nav, zvani 29117495 un mēs parūpēsimies, lai žurnāls būtu arī Tavā baznīcā!

 

Redakcijas adrese:
Panny Marii 4
60-962 Poznań, Polska
Telefons: 48 061 852 32 82
Fakss: 48 061 852 32 82

 

Mīliet viens otru, Biedrība
Viestura prospekts 63 – 8,
Rīga, Latvija, LV-1005
Tel. +371 29117495

 

Atbalstīsim žurnāla izdošanu ar lūgšanām un ziedojumiem (ziedojiet pēc savām iespējām) –
Konta numurs: LV44RIKO0002013257108
Mīliet viens otru, Biedrība
Reģ. nr. 40008192610

Žurnāls tiek izplatīts par ziedojumiem. Vēlamais ziedojums 1,00 eiro. Sirsnīgi pateicamies visiem par līdzšinējo un turpmāko garīgo un finansiālo atbalstu – veicinot kristīgo vērtību iesakņošanos mūsdienu sabiedrībā!