Pievienošanās noteikumi

2012-03-19

 

Apzinoties šo atbildību un milzīgo uzdevumu, kāds ir Jūsu priekšā, vēlamies Jūs aicināt pilnībā uzticēt sevi un visas savas ģimenes grūtības Jēzum caur Mariju un šo lēmumu apzīmogot ar pievienošanos Šķīsto siržu kustībai Laulātajiem (ŠSKL). Lai to izdarītu, no sākuma ir nepieciešams doties uz grēksūdzi un pēc Jēzus pieņemšanas sv. Komūnijā nolasīt Veltīšanās lūgšanu:
 
„Kungs, es atdodu Tev sevi, savu atmiņu, prātu, dvēseli, ķermeni. Iemāci man, lūdzu, mīlēt sievu (vīru) un bērnus ar mīlestību, kura nāk no Tevis. Jēzu Kristu, dāvā mums abiem šķīstas sirdis, lai tās būtu līdzīgas Tavējai, lai mūsu kopdzīvi veidotu gudra, dāsna, veltīties spējīga, savu labumu nemeklējoša, uzticīga, Tavu likumu un baušļu sargājoša mīlestība. Lai mums tajā palīdz ikdienas ģimenes lūgšana- Rožukronis un Žēlsirdības kronītis, kopīga piedalīšanās Svētajā Misē un bieža sv. Komūnijas pieņemšana, bet katrs smagākais kritiens lai tūdaļ tiek atzīts Izlīgšanas sakramentā. Dāvā, lai mēs nemitīgi smeltu no laulības sakramenta žēlastībām. Kungs Jēzu, esi mūsu dzīves vienīgais Kungs. Māci man iegūt savu seksuālo tieksmju un emociju kontroles spēju, lai mana mīlestība pret sievu (vīru) un bērniem nebūtu atkarīga no mana garastāvokļa un emocijām, bet lai tā būtu kā pastāvīgas rūpes par viņu labumu. Dāvā mums, lūdzu, šķīstu laulāto mīlestību, lai es spētu nesavtīgi dāvāt sevi savam laulātajam draugam (draudzenei). Šķīsti mūsu mīlestību no jebkāda egoisma, lai mēs vienmēr viens otram piedotu, lai nepaturētu aizvainojumus un lai mēs viens par otru lūgtos. Lai saglabātu sirds šķīstību, apņemos nekad nelasīt un nepirkt laikrakstus, kā arī neskatīties programmas un filmas, kurās ir pornogrāfisks saturs, nelietot nekādus kontraceptīvos līdzekļus un vienmēr būt gatavam (ai) pieņemt katru bērniņu, kuru Dievs mums dāvās. Kungs, es lūdzu Tevi, palīdzi, lai es varētu izvairīties no visa, kas padara atkarīgu, ieved nebrīvē un pamudina uz ļauno. Marija, mana Māte, vadi mani pa ticības ceļiem un aizved mani pie vienīgā mūsu laulības mīlestības avota- pie Jēzus, lai es Viņam vienmēr uzticētos un ticētu. Āmen.”
 
Katru laulāto pāri, kurš ir pievienojies ŠSKL, ļoti lūdzam par šo svarīgo notikumu informēt redakciju, kā arī atsūtīt mums savu adresi, savus dzimšanas datus, kā arī datumu, kurā Jūs pievienojāties ŠSKL, lai mēs Jūs varētu ierakstīt Šķīsto Siržu Grāmatā un aizsūtīt Jums īpašu svētību. Kungs Jēzus ļoti ilgojas, lai Jūs uz redakciju atsūtītu savas liecības un tādā veidā dalītos ar citiem ticības dārgumā un laulības dzīves pieredzē. Aicinām Jūs palikt ikdienas lūgšanā, radīt ģimeņu, kuras izvēlas šķīstību, garīgās kopienas.
Attīrīsim savas sirdis un prātus no pornogrāfijas, izlaidības, kontracepcijas mentalitātes un piepildīsimies ar savstarpēju mīlestību. Radīsim mūsu mājās tīru savstarpējās uzticēšanās un šķīstības atmosfēru, lai mūsu bērni augtu cieņas pilnā atmosfērā, kur rūpējas par labo un šķīstību. Ja gadījumā pamanām, ka mums neizdodas konsekventi pieturēties pie lietām, kuras esam apņēmušies ŠSKL, ir vērts atjaunot Veltīšanās lūgšanu un padomāt, kas ir galvenais šķērslis šajā ceļā.
Visiem sūtam sirsnīgus sveicienus un no savas puses apsolām lūgties katru dienu Jūsu nodomos.
 
Pr. Miečislavs Piotrovskis TChr un redakcijas komanda
iepriekšējā atpakaļ

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86