Liecības

2012-03-19

 

Cienām pašu auglību
Rakstu šīs rindas ne tikai tāpēc, lai dalītos priekā par to, ka ar manu mīļoto sievu esam pievienojušies „Šķīsto siržu kustībai laulātajiem”, bet arī lai sniegtu liecību kā vīrs un 41 gadu vecs vīrietis. Kustībai nolēmām pievienoties Žēlsirdības svētkos. Es atceros, kā mūsu laulība gadu gaitā ar Dieva žēlastību savstarpējā mīlestībā veidojās par skaistu saprašanos, un to izdzīvojām kā sakramentu, priekos un rūpēs, no kurām neviens nav brīvs. Katru dienu augām atbildības sajūtā pret Dievu – auga arī vīra atbildība pret sievu un sievas atbildība pret vīru. Kaut arī esam visparastākie cilvēki, laulātie un ģimene, kādu ir daudz, redzu, cik ļoti ir vērts iet šo ceļu, kaut arī tas nav „brīvs” no dažādām grūtībām un ļaunā gara kārdinājumiem. Ļoti daudz šajā ceļā ir atkarīgs no vīrieša – vīra! Domāju, ka seksualitāte ir stingrāk ierakstīta vīrieša dzīvē, lai dzīvotu tādā izvēlē, kas ir saskaņā ar kristīgo ētiku, ir vairāk no sevis jāpieprasa. Lietojot dabiskās ģimenes plānošanas metodes, laulāto attiecībās lielāku atvērtību prasa no vīrieša (galvenokārt, skatoties uz abstinences dienām, kad sievietei ir iespējamais auglības periods) - attīstīt briedumu un apziņu, ka dara kaut ko svarīgu, nepieciešamu un reizē skaistu. Bet tajā arī parādās mīlestība – tā mīlestība, ko zvēram (zvērestā izteicām) sievai. Tad arī daudz iegūstam, varam patiesi priecāties par auglību kā Dieva dāvanu, un nekad neskatīsimies uz to kā uz draudu. „Siptomātiski – termiska augības atpazīšanas metode” ir ne tikai pilnīgi efektīva (ievērojot visus tās nosacījumus), bet arī ved pie tā, ka laulāto attiecības (seksualitāte) vienmēr ir skaistas. Tad, kad cienām pašu auglību, rodam prieku un piepildījumu abpusējā sevis dāvāšanā. Ticu, ka tieši to Dievs no mums sagaida. Dievs, kas ir mīlestība. Visi kontracepcijas līdzekļi ir destruktīvs ceļš, ceļš uz nekurieni, kas attālina no Dieva. Beigās gribu novēlēt, lai visiem laulātajiem, kas lasa šo liecību, stiprinājums būtu Sv.Pāvila vārdi: "Bet Gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.”
Jaceks
 
ŠSKL (šķīsto siržu kustība laulātajiem) – vislabākais ieguldījums
 Mūsu ceļš uz patiesību par cilvēku seksualitāti, kā arī katra cilvēka aicinājumu uz svētumu nebija vienkāršs. Kad mēs satikāmies vidusskolas laikā, valdīja uzskats par dzīves konformismu, dzīvošanu kopā pirms laulībām, kas kļuva arī par mūsu dzīves sastāvdaļu. Lai gan neatteicāmies no iešanas uz baznīcu, no katoļu ticības ņēmām tikai to, kas atbilda mūsu cerībām (gaidām). Un, lai gan ne vienmēr jutāmies labi ar pieņemto, nezinājām, kas ir nepareizi – galu galā mīlestība ir jāizsaka tuvībā. Tagad, atskatoties desmit gadus atpakaļ, mēs zinām, ka mūs vadīja liels brieduma trūkums, egoisms un naivums. Radīt sev kaitējumu, atņemt sev šķīstību un saukt to par mīlestību ir patiesi liela kļūda. Atgriešanās nāca gandrīz pēc diviem gadiem, kad no paziņas saņēmām Mīliet viens otru! – Šķīstas mīlestības prieks (Miłujcie się! – Radość Czystej Miłości). Lai arī ne uzreiz pieņēmām visus autoru argumentus tur esošajos rakstos, daudzi no mūsu nemiera un problēmu avotiem tika nosaukti vārdos. Sākās mūsu atgriešanās process pie Patiesības un pakāpeniska atdošanās Dieva mīlestībai ievainojumu dziedināšanai. Patiesībā mūsu problēmas, vēlmes un atkarības nav pazudušas, bet mēs redzam patiesību par cilvēku mīlestības mērķi un būtību. Mēs arī iemācījāmies, kāpēc vajadzētu aizstāvēt sirds šķīstību un kā to sasniegt. Pēc septiņu gadu pazīšanās vienojāmies saderināšanās laikā saglabāt pirmslaulības šķīstību. Šis laiks bija mūsu investīcija gaidāmajām laulībām. Šodien, kad pagājis gads kopš mūsu kāzām, zinām, ka atteikšanās no fiziskās tuvības un zināšanu padziļināšana par laulības būtību un tās mērķiem sagatavoja mūs tam, lai skaisti kopā ietu cauri dzīvei. Mēs vēlamies pievienoties ŠSKL, lai apņemšanās, kas salikta Dievam uzticēšanās lūgšanā, būtu mums kā ceļazīme visām mūsu dzīves dienām. Mēs zinām, ka dzīvē nav iespējams izvairīties no ciešanām un smaga darba: izjūtam, ka trūkst savas mājas, ir veselības problēmas, bet mēs ticam, ka, paliekot Dieva mīlestībā, mēs kopā centīsimies tuvoties mūsu laulības mērķim – svētumam.      
Danuša un Pjotrs
 
Kopīga ceļa dāvana
Mēs iestājāmies Šķīsto Siržu Kustībā Laulātajiem. Tā nebija spontāna ideja. Jau vairākus mēnešus iepriekš mana sieva Agņeška stāstīja man par Kustību un par to, ka tā vēl vairāk var vienot mūsu laulību. Lēmums nebija viegls, galvenokārt tāpēc, ka tas saistījās ar ikdienas lūgšanu. Iespējams, tā bija mūsu laulības dzīvē sāpīgākā vieta. Tomēr tagad redzu, ka regulāra Rožukroņa lūgšana (uzsākta vairāk kā pirms pusgada) nes mūsu dzīvē augļus: dziedināšana intīmajā sfērā (pēc 11 gadu laulības!), kā arī manis atbrīvošana no ļoti egoistiskas pieejas šiem jautājumiem. Nākamais: attiecību dziedināšana starp mani un manu mammu (un lielākais paldies ir manas sievas pazemībai un mīlestībai). Mēs arī saņēmām žēlastību uztvert materiālās lietas nevis kā pašmērķi, bet kā līdzekli, lai sasniegtu mūžīgo dzīvi. No brīža, kad sāku lūgties regulāri, bieži vien jūtu vēlmi piedalīties Euharistijā – tā ir tikšanās, kur klātesošs ir dzīvais Dievs. Kaut arī četru bērnu audzināšana nav vienkāršs uzdevums, izjūtu lielāku mieru, mācos pacietību. Kādreiz brīvā laika pavadīšana kopā ar bērniem man bija pienākums, tagad pateicos Dievam par šo brīnišķīgo dāvanu. Pateicos Viņam par prieku, kas mums dāvāts ar bērnu palīdzību. Pēc gadu cīņas sistematizēju gandarīšanas sakramentu; regulāri pieņemts, tas palīdz man ikdienas kritienos. Ticu, ka tas ļauj man pieaugt un kļūt aizvien labākam. Esmu drošs, ka bez tās žēlastības, ko Dievs ir ielicis mūsu rokās – lēmuma kopīgi iestāties Šķīsto Siržu Kustībā Laulātajiem – daudzas no tām lietām, kuras piedzīvojam pēdējā laikā, nebūtu notikušas. Ir radušās ilgas kopīgi sasniegt svētumu. Mēs sapratām, ar cik lielu uzticēšanos Debesu Tēvs mums dod bērnus, kas pēc būtības ir Viņa paša - un svarīgākais ir tas, ka mēs un mūsu bērni kādreiz būsim vienoti Debesīs. Esam atraduši veidu sevis un savu lietu uzticēšanai Dievam ikdienas laulāto un ģimenes Rožukroņa lūgšanās, un tas mums sirdī dod lielu mieru un prieku. Jau tagad redzam šīs lūgšanas augļus: pieaug mūsu savstarpējā mīlestība un vienotība, aizvien vairāk tuvojamies viens otram un līdz ar to Dievam. Es redzu, ka uz katra soļa Dievs palīdz mums pārvarēt egoismu, lepnumu, mūsu garastāvokļa svārstības un emocijas, jo īpaši brīžos, kad starp mums ir nesaprašanās. Kopēja lūgšana un dialogs ļauj godīgi un atklāti stāvēt laulātā priekšā ar savām nepilnībām, meklējot sapratni un atbalstu, lai strādātu tālāk ar sevi. Nemitīgi pateicos Dievam par žēlastību, šo kopējo ceļu laulībā, par manu mīļoto vīru, kas ir mans atbalsts, par maigumu un tuvību, izpratnes dāvanu un mūsu bērniem.
Agnese
iepriekšējā   |   nākamais atpakaļ

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86