Kāpēc ŠSKL

2012-03-19

Mēs esam liecinieki smagiem ļaunā gara uzbrukumiem, kā mērķis ir sašķelt un iznīcināt kristiešu ģimenes, kas, kā rakstīja Jānis Pāvils II, ir aicinātas, lai kļūtu par “mazo Baznīcu”, kurā atspoguļotos un dzīvotu Kristus Baznīcas noslēpums. Ir nepieciešams, lai katrs labas gribas cilvēks iesaistītos ģimenes vērtību un vajadzību glābšanā un atbalstīšanā. Svētais Tēvs lūdza, lai mēs “īpašā veidā” mīlētu ģimenes. Viņš aicināja: ”Šis uzdevums ir konkrēts un pieprasošs” (Familiaris consortio nobeigums).

 

No šādas steidzamas vajadzības sniegt palīdzību mūsdienu ģimenei atklāt un piepildīt tās aizraujošo aicinājumu sekot Kristum un darīt klātesošu pasaulē Trīsvienīgā Dieva mīlestību radās ideja sākt Šķīsto siržu kustību laulātajiem (Ruch Czystych Serc Małżeństw (ŠSKL)).

Kustības galvenās apņemšanās:

1.Pievienojoties ŠSKL, laulātie apņemas katru dienu lūgšanā Jēzum uzticēt sevi, savu laulāto otro pusīti un bērnus, tādā veidā stiprinot sevi ar to milzīgo dārgumu, kāds ir laulības sakraments (redzama zīme neredzamajai Kristus klātbūtnei). Jēzus Kristus ir vienīgais laulāto mīlestības un vienotības avots. Tomēr no šī avota laulātie var smelt žēlastības tikai tad, kad viņiem ir šķīstas sirdis, tātad, kad viņi ir žēlastības stāvoklī.
2. Tādēļ otra īpaši svarīga apņemšanās attiecas uz tūlītēju piecelšanos no katra smaga grēka, lai vienmēr būtu žēlastības stāvoklī. Ja tiešām ir gadījies smags kritiens, nepieciešams nekavējoties un bez vilcināšanās doties uz grēksūdzi.
3. ŠSKL locekļi apņemas, ka pieņems no Dieva tik bērnus, cik Viņš vēlas aicināt šajā dzīvē. Tātad laulāto pienākums ir saprast šo Dieva plānu un tam līdzdarboties. Vislielākā Dieva dāvana un dārgums katrai ģimenei ir tieši bērni, nevis labklājība vai profesionālā karjera. Pretošanās Dieva gribai, novēršot bērna ieņemšanas iespēju, ir viena no visbiežāk sastopamajām lietām. Laulātie, kuri apzināti iznīcina savu auglību, lietojot dažādus kontracepcijas veidus vai vadoties no sava egoisma, izvairoties no bērna ieņemšanas, bloķē Dieva radošo spēku. Tas ir ar attieksmi un rīcību izteikts grēks pret Dieva plāniem: „non serviam” (“es nekalpošu). Šis grēks izriet no vistīrākā egoisma: es negribu bērnus, lai netiktu mazināta mana labklājība un ērtības, un tādēļ- pretēji Dieva gribai- neatļaušu, lai viņi būtu. Neviens no grēkiem neatstāj tik dramatiskas sabiedriskās sekas kā šis. Pietiek tikai palūkoties uz katastrofālo Polijas un Eiropas demogrāfisko situāciju, kura ir radusies tieši šī grēka dēļ.
nākamais atpakaļ

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86