Šķīsto Siržu Kustība Laulātajiem

Kāpēc ŠSKL

Mēs esam liecinieki smagiem ļaunā gara uzbrukumiem, kā mērķis ir sašķelt un iznīcināt kristiešu ģimenes, kas, kā rakstīja Jānis Pāvils II, ir aicinātas, lai kļūtu par “mazo Baznīcu”, kurā atspoguļotos un dzīvotu Kristus Baznīcas noslēpums. Ir nepieciešams, lai katrs labas gribas cilvēks iesaistītos ģimenes vērtību un vajadzību glābšanā un atbalstīšanā. Svētais Tēvs lūdza, lai mēs “īpašā veidā” mīlētu ģimenes. Viņš aicināja: ”Šis uzdevums ir konkrēts un pieprasošs” (Familiaris consortio nobeigums).

Liecības

Mēs vēlamies pievienoties ŠSKL, lai apņemšanās, kas salikta Dievam uzticēšanās lūgšanā, būtu mums kā ceļazīme visām mūsu dzīves dienām. Mēs zinām, ka dzīvē nav iespējams izvairīties no ciešanām un smaga darba: izjūtam, ka trūkst savas mājas, ir veselības problēmas, bet mēs ticam, ka, paliekot Dieva mīlestībā, mēs kopā centīsimies tuvoties mūsu laulības mērķim – svētumam.   

Pievienošanās noteikumi

 

Dārgie Laulātie! Cik liels ir Jūsu aicinājums līdzdarboties paša Kunga Dieva radīšanas aktā un bērnu audzināšanā! Polijas un pasaules nākotne ir atkarīga no ģimeņu dzīves svētuma!

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86