ŠSK vēsture

2014-12-17

Šķīsto Siržu Kustība (ŠSK)

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados žurnālā „Mīliet viens otru!” bieži atgriezās pie tēmas par True Love Waits organizāciju, kas veicina pirmslaulību šķīstību amerikāņu jauniešu vidū. Tas sasaucās ar „Mīliet viens otru!” galvenā redaktora pr. Miečislava Pjotrovska TChr personisko pieredzi, kurš, apmeklējot kādu ģimeni, pie pusaudžiem atrada jauniešu žurnālus (Bravo, Meitene u.c.). Iepazīstoties ar to saturu, viņš arvien biežāk sāka atgriezties pie jaunu cilvēku šķīstības idejas. Poļu lasītāju lielās ieinteresētības dēļ radās ideja izveidot kaut ko „pie sevis”. Iesākumā šo neformālo iniciatīvu sauca par Kristus vai Sabiedrības Mīlestības Kampaņu (nosaukums ir saistīts ar žurnāla „Sabiedriskās Mīlestības Kampaņa Mīliet viens otru! divmēnešu izdevumu un, protams, ar primasa Višiņska Mīlestības kampaņu, kas iedvesmoja tēvu Tadeju Miščiņski TChr, tā pirmo redaktoru, izveidot šo žurnālu, Sirds Šķīstības Revolūciju utml, bet ar laiku - Šķīsto siržu kustību.
ŠSK nerunā par kaut ko jaunu, vienīgi aicina sevi uzticēt Kristum. Tās locekļi apņemas rūpēties par to, lai vienmēr būtu svētdarošās žēlastības stāvoklī, un sola atteikties no dzimumattiecībām pirms laulībām, kā arī cīnīties pret jebkādām atkarībām.
ŠSK nav oficiāla kopiena. „Mīliet viens otru!” redakcija šeit darbojas kā „impulsa izsūtītājs”, sniedzot konkrētu ideju, popularizējot konkrētu dzīvesveidu, kas pilnībā saskan ar cilvēka evaņģēlisko nostāju, mūsdienās diemžēl bieži aizmirstu. Ir daudz personu, kas iestājušās šajā kustībā individuāli, liekot mums saprast, ka ikdienā jūtas nedaudz vientuļi, bet ŠSK mazo kopienu izveidošanās iniciatīva ir nākusi no pašiem dalībniekiem, uz ko visus arī mudinām. Šī kustība nemitīgi attīstās, tāpēc iespējams, ka nākotnē varētu tapt kāda plašāka darba programma gadam lokālajām kopienām.
Pagaidām redakcija satiekas ar ŠSK locekļiem vasaras rekolekcijās. ŠSK iesaistās arī svētīgās Karolīnas Koskuvnas dienas svinību organizēšanā (31. jūlijs – 1. augusts) Zabavā pie Tarnovas, kur atrodas viņas sanktuārijs. Svētīgā Karolīna ir kustības aizbildne no 2002. gada 18.novembra, kad redakcijas pārstāvji no arhibīskapa V. Skvorca rokām saņēma viņas relikvijas. Notiek arī ziemas – adventa tikšanās (parasti Čenstohovā). Reizēm, atbildot uz konkrētu diecēžu ielūgumu, „Mīliet viens otru!” pārstāvji brauc uz konkrētām jauniešu tikšanām, lai popularizētu šķīstības ideju, kā tas notika Žešovā, Pšemišļā, Ļaņcucā.
            Informāciju par pievienošanās ŠSK nosacījumiem Jūs atradīsiet mūsu interneta mājaslapā, kā arī katrā mūsu žurnāla numurā. Novēlam Jums, lai Kunga godības izdziedāšana vienmēr atnes Jums daudz prieka!
Ar Kristus sveicienu
„Mīliet viens otru!” redakcija
 

Kas var pievienoties Šķīsto siržu kustībai?

Katrs, kurš grib sekot Jēzum un no dotā brīža apņemas (neatkarīgi no savas personīgās pagātnes) realizēt kristieša aicinājumu mīlēt Dievu un tuvāko.

Kādas ir prasības?

Vēlme būt ar Jēzu un pildīt Viņa gribu manā dzīvē (visi ŠSK dalībnieka soļi ir izdrukāti zticēšanās lūgšanas otrā pusē)

Kas notiks, ja man kaut kas nesanāks un es paklupšu?

Mēs esam tikai grēcinieki, bet mums ir jāizdara nopietni lēmumi, neglaimojot sev. Nedrīkst kaut ko darīt, tikai lai izmēģinātu vai tikai līdz pirmajām grūtībām: ja kļūdīsies, sāc no jauna! Ja tomēr izdarīsi smagu grēku, nevilcinoties ej uz gandarīšanas sakramentu izlīgt ar Kristu un nepadodies cīņā! Šajā kustībā neiestājas cilvēki bez problēmām, bet tie, kas ir nolēmuši cīnīties.

Kad var iestāties Šķīsto siržu kustībā?

Jebkurā brīdī! Vajag tikai:
·         Pieiet pie grēksūdzes
·         Pieņemt vissvētāko Komūniju
·         noskaitīt atdošanās lūgšanu
Pēc tam noteikti informē mūs par šo notikumu, lai mēs varētu Tev aizsūtīt īpašu svētību un ierakstīt Tevi Šķīsto Siržu Grāmatā.
nākamais atpakaļ

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86