ŠSK lūgšana

2015-08-11

Ja esi saskāries ar savu bezpalīdzību un nevarību, uztici Jēzum visu sevi, savu dvēseli un ķermeni kopā ar savu seksualitāti - un drosmīgi, nepaļaujoties uz sevi, sāc strādāt ar sevi. Esi drošs (droša), ka Jēzus ir ar tevi un atbalsta tevi. Gaida tevi savā klīnikā, vienīgajā patiesas mīlestības skolā - Šķīsto Siržu Kustībā. Šai kustībai var pievienoties ikviens, kurš vēlas uzsākt lielāko dzīves piedzīvojumu, sekojot Kristum līdz nobriedušai mīlestībai. Ir nepieciešama patiesa vēlme izpildīt visas saistības, kas iekļauj uzticēšanās lūgšanu. Nāc pie Jēzus, kurš vēlas tev piedot gandarīšanas Sakramentā, pieņem Viņu svētajā Komūnijā un atdod Viņam savu pagātni, tagadni un nākotni, un izlasi Uzticēšanās lūgšanu:
“Kungs Jēzu, paldies Tev, ka mani iemīlēji ar tādu mīlestību, kas pieceļ no smagākajiem kritieniem un dziedē sāpīgākās brūces. Es atdodu Tev, Kungs, manu atmiņu, prātu, gribu, dvēseli un miesu kopā ar savu seksualitāti. Es apsolu atturēties no seksuālām attiecībām līdz laulības sakramentam. Es izvēlos nelasīt, nepirkt un neskatīties žurnālus, programmas un filmas ar pornogrāfisku raksturu. (Meitenes var pievienot:”Es izvēlos ģērbties atturīgi un neizraisīt citos nešķīstas domas vai vēlmes”). Es apsolu katru dienu tikties ar Tevi lūgšanā, lasīt Svētos Rakstus, bieži pieņemt Tevi svētajā Komūnijā un tikties ar Tevi Vissvētākā Sakramenta adorācijā. Es apņemos regulāri pieiet pie grēksūdzes, nevis ļauties mazdūšībai un nekavējoties celties no ikviena grēka. Kungs Jēzu, iemāci man sistemātiski strādāt ar sevi, dod spēju kontrolēt seksuālos impulsus un emocijas.Lūdzu dāvā drosmi peldēt pret straumi, nekad nelietot narkotikas un izvairīties no visa, kas izraisa atkarību, galvenokārt, alkohola un nikotīna. Māci man rīkoties tā, lai vissvarīgākā lieta manā dzīvē būtu Mīlestība. Marija, mana Māte, vadi mani pa ticības ceļiem līdz Mīlestības avotam Jēzum. Svētīgais Jāni Pāvil II, es vēlos uzticēties kopā ar tevi:“Totus Tuus (Tota Tua), Marija!” Tavai Bezvainīgajai Sirdij es dāvāju visu sevi, to, kas esmu, katru savu soli, katru savas dzīves mirkli. Svētīgā Karolina, izlūdz man šķīstas sirds dāvanu. Amen!”
Informējiet redakciju par vēlmi pievienoties Šķīsto Siržu Kustībai. Atsūtiet mums savu adresi, dzimšanas datumu un datumu, kad pievienojāties kustībai, lai mēs varētu ierakstīt Jūs šķīsto siržu Grāmatā un nosūtīt jums īpašu svētību. Nebaidieties! Jo Dievam nekas nav neiespējams. Uzticieties Viņam!
iepriekšējā   |   nākamais atpakaļ

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86