Liecības

2014-12-17

 

 „Es sāku visu no jauna.  Pārāk ilgi jau esmu vilcinājusies pieņemt lēmumu par iestāšanos Šķīsto siržu kustībā, lai to atliktu vēl uz kādu laiku. Es sapratu, ka Dievs to no manis vēlas. Viņš grib mani tādā veidā atbrīvot un gaida manu soli. Ja es nevēlēšos atbrīvoties no grēka, Dievs mani ar varu nedziedinās. Būs grūti, bet daudz vieglāk ir akmeni palaist no kalna, nekā vilkt to kalnā. Es lūdzu Dievam spēku, jo zinu, ka Ļaunais Gars cīnīsies par manu dvēseli ar dažādām metodēm. Es ticu Jēzum, kurš sacīja: „Tev pietiek ar manu žēlastību; jo mans spēks nespēkā varens parādās.” (2 Kor 12,9).” Krzysiek
 
„Es vēlos pateikties Kungam Jēzum un Bezvainīgajai Marijai, jo, pateicoties Viņiem, es atguvu dzīves jēgu. Viņi mani atbrīvoja no nešķīstības jūga, narkotikām un alkohola. Tā jau ir pagātne, bet mana nākotne ir Kristus. Es iestājos Šķīsto siržu kustībā, jo vēlos, lai mana sirds vienmēr ir šķīsta manam Līgavainim Kristum, lai dāvātu Viņam tīru, ar katru dienu pilnīgāku mīlestību. Es ticu, ka tikšu galā ar šo uzdevumu, jo visu spēju tajā, kurš mani stiprina caur Bezvainīgo (t.Maksimiliāns Kolbe). Jēzu, es uzticos Tev!”     Karols, 17 g.
 
„Šodien kopā ar savu līgavaini apņēmāmies iestāties Šķīsto siržu kustībā. Līdz laulībām ir palikuši četri mēneši, un mēs apņēmāmies rūpīgi sagatavoties šim sakramentam. Mēs Dievam uzticam savu saderināšanos, laulību un ģimeni.” Margarita un Pēteris
 
„Jau pirms kāda laika es sāku pārdomāt to, kāds ir mans dzīves ceļš. Jēzus man parādīja - tā ir šķīstība. Es zinu, ka šis ceļš nav viegls, bet uz mērķi iet caur grūtībām. Es vēlos kļūt par aizvien labāku cilvēku, veidot savu personību un būt aizvien tuvāk Dievam. Es lūdzos par labu vīru, kas nedzertu. Es zinu, ka ar Dieva palīgu tādu atradīšu. Dievs mani mīl, un Viņš man palīdzēs saglabāt šo skaisto dāvanu, kas ir šķīstība.”  Justīna, 17 g.
 
„Es sevi visu uzticēju Jēzum, sāku jaunu dzīvi, atļāvu Jēzum vadīt manu dzīvi. Vēlos dzīvot saskaņā ar Viņa gribu. Jēzus atdeva par mani Savu dzīvību, lai es varētu kopā ar Viņu dzīvot mūžībā, tādēļ es vēlos Viņam upurēt savu mazo, bet šķīsto sirdi. Šodien to saglabāt šķīstu ir grūti, bet kopā ar Jēzu spējam pārvarēt visas grūtības. Es zinu, ka pati es nespētu uzvarēt kārdinājumus, ar kuriem es sastopos uz katra soļa. Esmu vāja, bet Kungs man dod spēku, ir kopā ar mani, jo es atdevu Viņam savu dzīvi. Viņš klauvē pie katras sirds durvīm, vēlas tās attīrīt no netīrības, nešķīstības un iemājot tajās uz visiem laikiem, vajag tikai atvērt un ieaicināt Jēzu iekšā. Nebīstieties! Es lūdzos par Šķīsto siržu kustības dalībniekiem un par tiem, kuriem vēl trūkst drosmes. Šo dāvanu lūdziet Svētajam Garam, Viņš jūs stiprinās un dos spēku.” Agnese
 
„Es apņēmos uzticēties Dievam līdz galam un gaidīt patiesu un tīru mīlestību, par kuru katru dienu lūdzos. Es ticu, ka Žēlsirdīgais Tēvs nekad mani neatstās un palīdzēs ikdienas ceļā pret straumi. Par savas dzīves moto es izvēlējos Jāņa Pāvila II vārdus: „Pieņem Kristus Vārdus. Uzticies Viņam un uzņemies savas dzīves misijas realizēšanu. Jaunā laikmeta cilvēki gaida tavas dzīves liecību. Nebīsties! Ir pie tevis Kristus!” Lasītāja
 
„Es ilgi vilcinājos, lai iestātos Šķīsto siržu kustībā, jo uzskatīju, ka netikšu ar visām prasībām galā. Pirmslaulības šķīstību es visu laiku vēlējos saglabāt, lai varētu priecāties par patiesu mīlestību pēc laulībām. Man grūtāks uzdevums ir organizēt savu laiku. Es negribu to izniekot, visu dienu skatoties televizoru vai darbojoties pie datora. Es gribu cīnīties ar savu slinkumu un katru dienu izdarīt kaut ko labu, lietderīgu. Es gribu priecāties par katru dienu, kuru dod man Kungs.” Anna
 
„Jau pirms kāda laika es sapratu to, ka gribu palikt šķīstībā līdz laulībām. Tas manī nobrieda. Es gribu būt tuvu Dievam. Gribu, lai mans nākamais vīrs, kuru es vēl nepazīstu, arī savā dzīvē ietu kopā ar Dievu. Es gribu viņam dāvāt sevi šķīstu. Sekss nav pats galvenais. Un lai citi smejas, zobojas, ķircina un rāda ar pirkstu. Es zinu, ka arī tā var gadīties, bet es esmu stipri pārliecināta par savu izvēli. Skaisti ir iet pret straumi - ar Dieva mīlestības straumi.” Klaudija
 
„Es vēlos piederēt pie Šķīsto siržu kustības. Jau ilgāku laiku es nesu šo lēmumu savā sirdī, bet šodien izsūtu savu apzināto un pārlūgto deklarāciju. Es vēlos piederēt pie cilvēku pulka, kuri tāpat kā es uzticas un savu dzīvi pilnībā atdod Jēzum, jo Viņš vienīgais pazīst to pilnībā. Es vēlos ar visu savu dzīvi sludināt par Dieva mīlestību, lai Viņš justos labi manā šķīstajā sirdī, par kuru es rūpējos. Es lūgšu žēlastību izturēt labajā. Es zinu, ka Viņš mani vienmēr gaida Euharistijā, lūgšanās, Svētajos Rakstos un Gandarīšanas sakramentā.” Monika
 
„Man ir tikai 15 gadi, bet es ļoti gribu pievienoties Šķīsto siržu kustībai. Es kādreiz domāju, kāpēc gan man to darīt, kāpēc gan man būt savādākai nekā pārējās manas draudzenes. Šī gada Kustības “Dzīvības Gaisma” rekolekcijās es sapratu to, ko nozīmē saglabāt šķīstību un kādēļ ir vērts to saglabāt. Es apzinājos, ka no manas attieksmes ir atkarīgs manu draugu liktenis. Es nonācu pie slēdziena, ka no tā, kāda es būšu šodien, ir atkarīgs, kāda es būšu nākotnē, kad es nodibināšu savu ģimeni.” Diāna
 
„Nedrīkst ieņemt pasīvu nostāju pret to, kas notiek apkārt (...), tādēļ arī es vēlos iesaistīties mīlestības civilizācijas celšanā. Es izvēlējos sevišķu dienu, lai pievienotos Šķīsto siržu kustībai - mēneša pirmo sestdienu. Es vēlos, lai mana sirds būtu kā Visvētākā Jēzus Sirds un Bezvainīgās Marijas Sirds - šķīsta, klusa un pazemīga. Es neesmu atkarīga no pornogrāfijas, tomēr es zinu, ka Ļaunais Gars patiešām pastāv un uzbrūk, lai mūsu dvēseles novirzītu no ceļa. Tādēļ es vēlos tādā neparastā kopienā kā Tīrās Sirds Kustība augt līdz skaistai, šķīstai un atbildīgai mīlestībai, kas nav ”spēlītes”. Jānis Pāvils II ir teicis, ka “cilvēks nespēj dzīvot bez mīlestības. Cilvēks pats sev paliek neizprotams, viņa dzīvei nav jēgas, ja viņam neatklāsies mīlestība, ja nesastapsies ar mīlestību, ja tai nepieskarsies un kaut kādā veidā to nepadarīs par savu, ja neatradīs tajā dzīvu līdzdalību”. Jānis Pāvils II.” Ela (Elizabete)
 
„Es iestājos Šķīsto Siržu kustībā, jo vēlos tīri un patiesi mīlēt savu mīļoto meiteni, kura arī pieder Šķīsto siržu kustībai. Viņa bija blakus man, kad es savu sirdi veltīju Jēzum. Es zinu, ka tikai Kristus ir vislabākais un patiesais mācītājs. Es mācos, kā kļūt par īstu vīrieti, kā ar cieņu izturēties pret savu meiteni. Tagad es ar katru dienu atklāju viņā kaut ko jaunu, viņa kļūst aizvien skaistāka manās acīs un, esot kopā ar viņu, manī ir daudz prieka. Mēs abi kopā ceļam savu māju uz klints, uz Kristus, ceļam ar jauniešu prieku sirdīs.” Vojceks
 
„Man jau ir puisis, tādēļ arī es zinu, cik grūti ir atturēties no seksuālām attiecībām. Kaut pasaulē lielākā daļa dara to jau pirms laulībām, es gribu būt citāda. Iekāre manī patiešām ir dziļa, bet es negribu padoties. Man priekšā vēl ir daudz jautājumu. Es zinu, ka mans sapnis ir atdoties tikai vienam cilvēkam laulību dienā. Es nezinu, vai šis cilvēks būs mans tagadējais puisis. Katru dienu es lūdzu Dievu par labu vīru, par tīru, skaistu mīlestību. Es ticu, ka Dievs man palīdzēs.” Eva
iepriekšējā atpakaļ

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86