Vecāki ir Dieva pirmie līdzstrādnieki

2014-01-08

„Kristīgās ticības tālāknodošana un audzināšana ģimenē” – par šādu tematu Brazīlijā no 11. līdz 17. augustam vietējā Bīskapu konference organizē ģimenei veltītus pasākumus. To dalībniekiem savu vēstījumu nosūtīja pāvests Francisks. Viņš iedrošina vecākus būt par šīs cēlās un reizēs prasīgās misijas pirmajiem Dieva līdzstrādniekiem, palīdzot bērniem dzīvē skaidri orientēties un nodrošinot tiem labu nākotni. Lai būtu savu uzdevumu augstumos, vecāki paši ir aicināti īstenot savu ticību ikdienas dzīvē. Tikai tad viņi spēs palīdzēt saviem bērniem ticības brieduma ceļā.


Informācijas avots http://lv.radiovaticana.va/news/2013/08/12/vecāki_ir_dieva_pirmie_līdzstrādnieki/let-719087
Vatikāna Radio mājas lapa
 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86