Garīgā palīdzība

  • Romas Katoļu Baznīca Latvijā
  • Romas Katoļu Baznīca Latvijā:

  • Modlitwy o uzdrowienie
  • "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię!"

  • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86