Bērniem ir tiesības dzīvot pilnā ģimenē

2014-04-29

autors: Radio Vaticana

Audiencē pie Franciska piektdien ieradās Starptautiskā bērnu aizsardzības biroja (BICE) locekļi. Šī katoļu institūcija, ko pēc Otrā pasaules kara nodibināja pāvests Pijs XII, aktīvi iesaistījusies bērnu tiesību aizsardzībā, sniedzot svarīgu ieguldījumu 1989. gadā pieņemtās ANO Konvencijas īstenošanā. Tā regulāri sadarbojas ar Svētā Krēsla birojiem Ņujorkā, Strasbūrā un Ženēvā. Uzrunā Svētais tēvs uzsvēra, ka šodien ir svarīgi īstenot projektus pret mazgadīgo vergu darbu, viņu vervēšanu armijā un jebkura veida vardabību pret bērniem. Jāstiprina arī bērnu tiesības augt ģimenē ar māti un tēvu, kuri spēj radīt piemērotu vidi viņu attīstībai un emocionālam briedumam. Tajā pašā laikā ir jāatbalsta vecāku tiesības audzināt savus bērnus, sniedzot tiem morālās un kristīgās vērtības.

Pāvests stingri noraidīja jebkura veida eksperimentus ar bērniem. „Ar bērniem un jauniešiem nedrīkst eksperimentēt!” – uzsvēra Francisks. „Audzināšanā veikto manipulāciju dramatiskās sekas, ko esam piedzīvojuši divdesmitā gadsimta lielo diktatūru laikā, nav pazudušas. Tās savu nozīmi ir saglabājušas zem citām izpausmēm un priekšlikumiem, kas, atsaucoties uz modernismu, spiež bērnus un jauniešus iet pa «vienas domas» diktatorisko ceļu,” skaidroja pāvests.


Informācijas avots http://lv.radiovaticana.va/news/2014/04/11/bērniem_ir_tiesības_dzīvot_pilnā_ģimenē/let-790011
Vatikāna Radio mājas lapa
 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86